.

Rømø Strandsejler Club

Danmark

Kontakt til 

Formand: BENNY LAU ANDERSEN     

Næstformand: JOCHEN FANSLAU 

RSC Newsletter 2022-2023

 

 

 

 

 

   Dansk

    Deutsch    

 

Aktuelle strandbilleder og klubinformation finder du på www.sonderstrand.com 

Aktuelle Strandbilder und Club - Informationen gibt es unter www.sonderstrand.com  

 

Forsøgsskydninger på Rømø Sønderstrand 18-22 marts 2024
Strandsperrung -Schießübungen am Rømø Sønderstrand vom 18. bis 22. März 2024

Regattaplan 2024


19.06.24

 

Til alle løb SKAL certifikat kunne forevises, samt kvittering for medlemskab.
Certifikatprøve kan aflægges efter aftale med løbsledelsen.
Pointgivning som tidligere. Udenlandske medlemmers placering tæller kun til klubmesterskab.
Tilladelse til strandsejlads har alle medlemmer af RSC, samt medlemmer af klubber tilsluttet FISLY.
Strandsejlads må kun foregå på det godkendte område, som er anvist af myndighederne på
opslagstavlen ved Standpladsen på Sønderstrand.
Buggysejlads kun på det af Skovdistriktets anviste område.
(Buggysegeln nur auf dem von der Naturbehörde angewiesenen Areal.)
Parkering KUN på indhegnet område og KUN for medlemmer af RSC.
Alle piloter skal have gyldig ansvarsforsikring

Kontaktpersoner: Benny Lau Andersen tlf. +45 22 37 06 46
E-mail: bla1261@live.dk
Jochen Fanslau
E-Mail: jochenfanslau@gmail.com
Für alle Wettkämpfe muß das Zertifikat und eine Mitgliedschaftsbestätigung vorgelegt werden.
Die Zertifikatsprüfung kann nach Absprache mit dem Rennleiter abgelegt werden.
Punktevergabe wie bisher. Die Rangliste der ausländischen Mitglieder zählt nur für die Clubmeisterschaft.
Alle Mitglieder des RSC sowie die Mitglieder der FISLY angeschlossenen Clubs dürfen am Strand segeln.
Strandsegeln darf nur in dem genehmigten Gebiet stattfinden, das von den Behörden durch Aushang am Sønderstrand ausgewiesen ist.
Buggyfahren nur in dem vom Forstrevier dafür ausgewiesenen Gebiet.
Parken der Yachten NUR auf dem umzäunten Gelände und NUR für Mitglieder des RSC.
Alle Piloten müssen eine gültige Haftpflichtversicherung haben!!! Muss bei der ersten Regatta vorgezeigt werden.

Kontaktpersonen: Benny Lau Andersen tel. 74 67 31 56/40 85 31 56
E-mail: bla1261@live.dk
Jochen Fanslau
E-Mail: jochenfanslau@gmail.com