Rømø Strandsejler Club Danmark

Formand: PREBEN NIELSEN     

Næstformand: JOCHEN FANSLAU 

 

Aktuelle strandbilleder og klubinformation finder du på www.sonderstrand.com

 

 

Home

Regattaplan 

Loppemarkt

Billedgalleriet

Strandsejlerlinks

Rømø-Infos

Bestyrelse

Fisly-ordning

Regatta-Flag

Morel-rækwærk

 

 

 

Forsøgsskydninger på Rømø Sønderstrand 26-31 marts 2023

 Regattaplan 2023

Til alle løb SKAL certifikat kunne forevises, samt kvittering for medlemskab.
Certifikatprøve kan aflægges efter aftale med løbsledelsen.

Pointgivning som tidligere. Udenlandske medlemmers placering tæller kun til klubmesterskab.

Tilladelse til strandsejlads har alle medlemmer af RSC, samt medlemmer af klubber tilsluttet FISLY.

Strandsejlads må kun foregå på det godkendte område, som er anvist af myndighederne på
opslagstavlen ved Standpladsen på Sønderstrand.

Buggysejlads kun på det af Skovdistriktets anviste område.

(Buggysegeln
nur auf dem von der Naturbehörde angewiesenen Areal.)
Parkering KUN på indhegnet område og KUN for medlemmer af RSC.

Alle piloter skal have gyldig ansvarsforsikring/
Alle Piloten müssen gültige
Haftpflichtversicherung haben!!! Muss
bei der ersten Regatta vorgezeigt werden.

Kontaktpersoner: Preben Nielsen tlf. 74 67 31 56/40 85 31 56

E
-mail: prebennielsen@email.dk
Jochen Fanslau

E-Mail: jochenfanslau@gmail.com


 

31.1ß.22